Υπέρηχος


Είναι μία συσκευή η οποία εκπέμπει ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας και εφαρμόζεται για θεραπευτικό σκοπό. Με τον υπέρηχο, στοχεύουμε στην μεταφορά θερμότητας στους ιστούς, τόσο επιφανειακά όσο και σε πιο εν τω βάθει στοιβάδες, ανάλογα τη συχνότητα που θα επιλέξει ο φυσικοθεραπευτής βάση του τραυματισμού.

Η εφαρμογή του υπερήχου ενδείκνυται σε:

• Μυικές θλάσεις.
• Μυικούς σπασμούς.
• Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων.
• Τενοντοπάθειες.
• Ουλώδη ιστό που δημιουργείται μετά από ένα τραυματισμό.
• Κατάγματα, για την επιτάχυνση της διαδικασίας πώρωσης του οστού.
• Δύσκαμπτες αρθρώσεις.
• Κακώσεις περιφερικών νεύρων, για την επιτάχυνση της διαδικασίας αναγέννησης του νεύρου.