Ηλεκτροθεραπεία

Είναι η εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος στους ιστούς για θεραπευτικούς σκοπούς. Με την ηλεκτροθεραπεία μπορούμε να πετύχουμε:

• Αναλγητικό αποτέλεσμα μέσω του TENS.
• Θεραπευτικό αποτέλεσμα με εναλλασσόμενο ρεύμα, για την αποθεραπεία απονευρωμένων ή μη ενευρωμένων μυών.
• Εν τω βάθει στοχευμένη χορήγηση φαρμάκου μέσω της ιοντοφόρεσης, χωρίς να χρειάζεται η λήψη από το στόμα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος των παρενεργειών.
• Μυική Ενδυνάμωση.