Διαθερμία μικροκυμάτων

Είναι μια συσκευή εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή, όπως διαδίδεται μέσα στους ιστούς, απορροφάται από αυτούς και μετατρέπεται σε θερμότητα. Ιστοί υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, όπως ο μυϊκός, απορροφούν μεγάλο ποσοστό ενέργειας και θερμαίνονται ανάλογα. Αντίθετα, το δέρμα και ο λιπώδης ιστός μεγάλου πάχους, παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση και δεν επιτρέπουν την διείσδυση της ακτινοβολίας μέσα σε αυτούς. Οι μικροκυματικές διαθερμίες μπορούν να αυξήσουν ικανοποιητικά τη θερμοκρασία των ιστών μέχρι βάθος περίπου 3,5 cm εφόσον το πάχος του λίπους δεν υπερβαίνει τα 2 cm.