Δινόλουτρο

Είναι μια μεταλλική δεξαμενή η οποία περιέχει νερό ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Ο ασθενής τοποθετεί το μέλος του μέσα στο νερό στο οποίο δημιουργούνται δίνες μέσω μίας ηλεκτρικής τουρμπίνας. Το δινόλουτρο σαν επιπολής θεραπευτικό μέσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οξείες, υποξείες και χρόνιες καταστάσεις στην άκρα χείρα, τον αγκώνα, τη ποδοκνημική και το γόνατο.