Παραφινόλουτρο

Είναι μία συσκευή η οποία περιέχει στερεή παραφίνη. Περιλαμβάνει θερμοστάτη με τον οποίο ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία του μείγματος, το οποίο αφού λιώσει, ο ασθενής βυθίζει το μέλος του μέσα στην παραφίνη. Αυτή η διαδικασία εκτελείται 3 φορές μέχρι να δημιουργηθεί ένα ‘γάντι’ στερεής παραφίνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια τοπική επιφανειακή αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία μαλακώνει τις δύσκαμπτες αρθρώσεις. Παράλληλα με την εφαρμογή ειδικών τεχνικών, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να κινητοποιήσει την άρθρωση και να βελτιώσει το εύρος κίνησής της.