Τεχνικές

Στη πορεία της θεραπείας, ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να έχει πολλά ‘’εργαλεία’’ στα χέρια του. Η μία τεχνική συμπληρώνει την άλλη και μαζί με την βοήθεια των φυσικών μέσων επιτυγχάνουμε καλύτερη προσέγγιση στο πρόβλημα. Στο χώρο της αποκατάστασης δεν υπάρχει ο όρος μονοθεραπεία. Ένα περιστατικό θα πρέπει να αξιολογείται σωστά και να ακολουθείται μια σειρά στο θεραπευτικό πλάνο. Η αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε και το ενδιαφέρον μας για τον ασθενή, μας βοηθάνε να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε νέες τεχνικές αποκατάστασης ώστε να γινόμαστε καλύτεροι και να προσφέρουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στη δουλειά μας.