Combination Taping

Το Combination Taping αποτελεί την πιο σύγχρονη και κλινικά εξελιγμένη μορφή συνδυαστικής περίδεσης. Βασίζεται στο συνδυασμό 2 διαφορετικών τεχνικών περίδεσης σε μία εφαρμογή, προσφέροντας στον ασθενή μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Μετά την εφαρμογή της περίδεσης, ο ασθενής δεν αισθάνεται τη ταινία στο δέρμα του. Όταν κινηθεί εκτός των προκαθορισμένων ορίων, η τάση της ταινίας αυξάνεται κάτι που προκαλεί ερεθισμό των αισθητικών υποδοχέων του δέρματος και ενημερώνει τον ασθενή για την διόρθωση της θέσης. Τα συνεχόμενα αυτά ερεθίσματα από τη χρήση του taping, επιφέρουν την εκμάθηση της επιθυμητής στάσης ή του κινητικού σχήματος μέσα σε προκαθορισμένα όρια.

Στόχοι:

• Προστατεύει και υποστηρίζει την άρθρωση ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ευνοϊκή λειτουργική κίνηση.
Μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας λειτουργικός κηδεμόνας.
• Εφαρμόζεται ευρύτατα στον αθλητισμό, τόσο για την αποκατάσταση όσο και για την πρόληψη των κακώσεων.
• Ανακουφίζει από το πόνο.
• Μειώνει το οίδημα.
• Αναχαιτίζει τη μυϊκή υπερδραστηριότητα.