Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Είναι ένας τρόπος προσέγγισης μίας ειδικής ομάδας ασθενών με καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, που έχει ως τελικό στόχο την εξοικείωση και την εκπαίδευση με την πάθηση, για τη καλύτερη ποιότητα ζωής. Αφορά τη κινητοποίηση και παροχέτευση όλων των τμημάτων των λοβών του πνεύμονα για καλύτερο αερισμό και οξυγόνωση του καρδιοαναπευστικού συστήματος.

Στόχος της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας είναι:

• Να διδάξει στον ασθενή έναν ήρεμο, ελεγχόμενο τρόπο αναπνοής και να μειώσει στο ελάχιστο το έργο της αναπνοής.
Να βοηθήσει στην έκπτυξη του πνευμονικού παρεγχύματος ώστε να αποβληθούν ευκολότερα οι βρογχικές εκκρίσεις.
• Να αυξήσει την αντοχή του ασθενή.
• Να βοηθήσει στη κυκλοφορία του αίματος.
• Να ανεξαρτητοποιήσει τον ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες.